[PLing] INFO: Publ. NEU Marek Łaziński: Wykłady o aspekcie polskiego czasownika (Lectures on Polish Verbal Aspect)

Stefan Michael Newerkla stefan.newerkla at univie.ac.at
Mon Aug 31 23:30:53 CEST 2020


Sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf Sie auf folgende Neuerscheinung unseres Warschauer Kollegen 
Marek Łaziński zum polnischen Verbalaspekt aufmerksam machen, die auch 
kostenfrei als Open-Access-Publikation zugänglich ist:

*Marek Łaziński: **/Wykłady o aspekcie polskiego 
czasownika./**Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020. 316 
s. ISBN 978-83-235-4226-1 (print), ISBN 978-83-235-4234-6 (pdf online), 
ISBN 978-83-235-4242-1 (e-pub) ISBN 978-83-235-4250-6 (mobi). **DOI: 
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542346 **(CC BY 3.0 PL)**
*
<https://www.wuw.pl/product-pol-12516-Wyklady-o-aspekcie-polskiego-czasownika-EBOOK.html>

*Zum Buch:*
Autor opisuje różne opozycje logiczne i językowe mające wpływ na wybór 
między czasownikiem dokonanym a niedokonanym, prefiksy czasownikowe oraz 
klasy akcjonalne sytuacji. Za podstawową funkcję aspektu dokonanego 
uznaje się wyrażanie zdarzeniowości oraz budowanie narracji w tekście.
Autor podaje dane frekwencyjne czasowników niedokonanych i dokonanych w 
poszczególnych formach gramatycznych i interpretuje je zgodnie z 
przedstawioną teorią. Wśród form zawartych w książce są konstrukcje 
nieopisane do tej pory w polskich podręcznikach gramatyki, np. 
quasi-perfekt (konstrukcja typu mam zrobione). Odrębnie omawia użycie 
aspektu niedokonanego w języku prawnym, w tym w kodeksie karnym, 
wyjątkowe na tle innych języków słowiańskich. W podsumowaniu proponuje 
algorytm użycia aspektu w polszczyźnie.
Dodatek zawiera zarys historii aspektologii, opis aspektu w polskich 
słownikach oraz nowe propozycje znakowania tej kategorii w korpusach.

******

The author describes various logical and linguistic oppositions which 
influence the choice between a perfective and imperfective verb, verb 
prefixes and aspectual classes. The description of events and the 
narrative are considered the main functions of the perfective aspect. 
The use of the imperfective aspect in legal texts, such as criminal-law 
codes, is also discussed in the work.
*
Zum Inhaltsverzeichnis auf Polnisch und Englisch*
Siehe Anhang!
*
**Ausführliches Summary auf Englisch: **Lectures on Polish Verbal Aspect*
Siehe Anhang!

*Bestellungen und kostenloser Download des gesamten Buches*
https://www.wuw.pl/product-pol-12516-Wyklady-o-aspekcie-polskiego-czasownika-EBOOK.html
-------------- n�chster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <https://lists.univie.ac.at/pipermail/pling/attachments/20200831/9a61f8ac/attachment.html>
-------------- n�chster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Bin�rdaten wurde abgetrennt...
Dateiname  : Marek_cover.jpg
Dateityp  : image/jpeg
Dateigr��e : 59493 bytes
Beschreibung: nicht verf�gbar
URL     : <https://lists.univie.ac.at/pipermail/pling/attachments/20200831/9a61f8ac/attachment.jpg>
-------------- n�chster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Bin�rdaten wurde abgetrennt...
Dateiname  : Contents.pdf
Dateityp  : application/pdf
Dateigr��e : 326016 bytes
Beschreibung: nicht verf�gbar
URL     : <https://lists.univie.ac.at/pipermail/pling/attachments/20200831/9a61f8ac/attachment.pdf>
-------------- n�chster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Bin�rdaten wurde abgetrennt...
Dateiname  : Summary.pdf
Dateityp  : application/pdf
Dateigr��e : 291094 bytes
Beschreibung: nicht verf�gbar
URL     : <https://lists.univie.ac.at/pipermail/pling/attachments/20200831/9a61f8ac/attachment-0001.pdf>


More information about the PLing mailing list