[PLing] Fwd: Special issue on multilingualism

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Jan 21 12:59:25 CET 2019


Liebe KollegInnen,

unten die Call for Papers für die Mehrsprachigkeit-Sondernummer der Zeitschrift Multiethnica, mit Bitte um Weiterleitung an evtl. Interessierte.

Beste Grüße
jl
—
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Abteilung Finno-Ugristik, EVSL (Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft)
Universität Wien
Universitätscampus Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso

> Anfang der weitergeleiteten Nachricht:
> 
> Von: Satu Gröndahl <satu.grondahl at valentin.uu.se>
> Betreff: VB: Special issue on multilingualism
> Datum: 21. Jänner 2019 12:00:55 MEZ
> An: "johanna.laakso at univie.ac.at" <johanna.laakso at univie.ac.at>
> 
> Hei Johanna,
> 
> tätä voi mielellään levittää 😊
> 
> Terveisin, Satu
> 
> 
> Call for papers
> 
> Multiethnica 2019: Special issue on multilingualism
> 
> Multiethnica is an interdisciplinary journal focusing on themes related to ethnicity. The journal was founded in 1987 and has since been an important and valued publication, serving a wide audience within and outside the scholarly community.
> 
> The journal addresses both thematic issues and issues concerning questions and topics that cross over disciplinary topics and genres. Focus is on the situation in the Nordic countries, but we also publish articles with wider international perspectives. The members of the editorial committee represent different disciplines, and we also engage with an external advisory committee consisting of Nordic and international experts. All articles are peer-reviewed and published primarily in Swedish or English.
> 
> The 2019 issue is dedicated to studies in multilingualism in literature, an expansive multidisciplinary research area that has seen a number of new perspectives during recent years. The special issue brings together various perspectives regarding multilingualism in literature and in the literary field. We call for topics that are related to literary studies, but also, for example, to philology and minority studies. We welcome contributions with a focus on theoretical as well practical considerations. A suggested starting point might be an analysis of multilingual practices in a historical context or in the contemporary or future world.
> 
> Deadline for abstracts (max 200 words): January 31, 2019. 
> Deadline for full articles: March 31, 2019. (The length of the proposed manuscripts should be in the range of 8,000 word including endnotes and reference list.)
> 
> Send your contribution to multiethnica at valentin.uu.se <mailto:multiethnica at valentin.uu.se>
> 
> For further information and author instructions, go to:
> http://www.valentin.uu.se/research/in-house-publications/multiethnica/ <http://www.valentin.uu.se/research/in-house-publications/multiethnica/>
> Multiethnica - The Hugo Valentin Centre - Uppsala University, Sweden <http://www.valentin.uu.se/research/in-house-publications/multiethnica/>
> www.valentin.uu.se <http://www.valentin.uu.se/>
> Multiethnica
> 
> 
> 
> Satu Gröndahl      Heidi Grönstrand
> Editor              Guest editor 
> 
> *
> 
> Call for papers
> 
> Multiethnica 2019: temanummer om flerspråkighet
> 
> Multiethnica är en tvärvetenskaplig tidskrift med fokus på teman relaterade till etnicitet. Tidskriften grundades 1987 och har sedan dess utgjort en uppskattad publikation med en bred läsekrets och stor spridning också utanför forskarsamhället.
> 
> Tidskriften har både temainriktade nummer och sådana med mer ämnesöverskridande karaktär. Fokus ligger på nordiska förhållanden, men vi publicerar även artiklar med vidare internationella perspektiv. Redaktionsrådets medlemmar representerar olika discipliner, och vi anlitar även en bred referensgrupp som består av både nordiska och internationella experter. Alla artiklar är refereegranskade och publiceras i första hand på svenska eller engelska.
> 
> 2019 års nummer fokuserar på litteraturens flerspråkighet, ett expansivt mångdisciplinärt fält där en mängd nya perspektiv och studier har presenterats under senare år. Temanumret vill föra samman olika perspektiv på språklig mångfald i litteraturen och inom det litterära fältet. Vi vill gärna ge utrymme för bidrag inom litteraturforskning men också bl.a. inom filologiska ämnen och minoritetsstudier. Vi välkomnar såväl teoretiskt som empiriskt inriktade bidrag samt bidrag som belyser flerspråkighet i en historisk kontext, tar sin utgångspunkt i samtiden eller blickar mot det framtida. 
> 
> Deadline för abstrakts (max. 200 ord): 31.1.2019
> Deadline för färdiga artiklar (ca 8,000 ord, inklusive slutnoter och referenslista.): 31.3.2019
> 
> Skicka ditt bidrag till multiethnica at valentin.uu.se <mailto:multiethnica at valentin.uu.se>
> 
> För mer information samt författarinstruktioner, gå till: http://www.valentin.uu.se/forskning/skrifter/multiethnica/ <http://www.valentin.uu.se/forskning/skrifter/multiethnica/>
> Multiethnica - Hugo Valentin-centrum - Uppsala universitet <http://www.valentin.uu.se/forskning/skrifter/multiethnica/>
> www.valentin.uu.se <http://www.valentin.uu.se/>
> Multiethnica
> 
> 
> 
> Satu Gröndahl    Heidi Grönstrand
> Redaktör        Gästredaktör
> 
> 
> ____________________________________
> 
> 
> Heidi Grönstrand
> Senior Lecturer 
> Department of Slavic and Baltic languages, Finnish, Dutch and German
> Stockholm University
> SE-106 91 Stockholm, Sweden
> E-mail: heidi.gronstrand at finska.su.se <mailto:heidi.gronstrand at finska.su.se>
> https://www.su.se/slabafinety/ <https://www.su.se/slabafinety/>
> How personal data is handled at Stockholm University <https://www.su.se/english/about-this-website/privacy-policy>
> ___________________________________
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.univie.ac.at/pipermail/pling/attachments/20190121/8cdd345f/attachment-0001.html>


More information about the PLing mailing list