[PLing] TERMIN: Gastvortrag von Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. – Perspektivy výzkumu adnominálního genitivu v západoslovanských jazycích, Slawistik Wien, 20. 11. 2018

Stefan Michael Newerkla stefan.newerkla at univie.ac.at
Mon Nov 5 18:26:42 CET 2018


Einladung zu einem Gastvortrag

*Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.*
(Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích)

*Perspektivy výzkumu adnominálního genitivu v západoslovanských jazycích*
(Vortrag in tschechischer Sprache)

*Anotace:*
Přednáška bude sestávat ze tří částí: v první části budou představeny 
syntakticko-sémantické pohledy české lingvistiky na problematiku 
genitivu adnominálního s přihlédnutím k situaci ve slovenštině a 
polštině. Následně budou některé typy adnominálního genitivu (autorský, 
vlastnosti atd.) a některé prostředky konkurující genitivu 
adnominálnímu, jako např. posesivní adjektiva, nahlédnuty skrze data z 
Českého národního korpusu. V závěrečné části bude představen výzkum 
specifického podtypu adnominálního genitivu předmětového, kde se v 
pozici determinujícího členu nachází verbální substantivum.

Dienstag, 20. November 2018, 9:45 Uhr
Seminarraum 4
Institut für Slawistik
Spitalgasse 2-4, Hof 3
1090 Wien

Der Vortrag findet im Rahmen des Seminars "Westslawisch und 
Sprachkontakt" von Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla statt.

Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla

Univ.-Prof. Dr. Fedor B. Poljakov
Institutsvorstand

Univ.-Prof. Mag. Dr. Melanie Malzahn
Dekanin der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Wien


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.univie.ac.at/pipermail/pling/attachments/20181105/681ac71f/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 2018_11_20_Gastvortrag_Janecka.jpg
Type: image/jpeg
Size: 212338 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.univie.ac.at/pipermail/pling/attachments/20181105/681ac71f/attachment-0001.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 2018_11_20_Gastvortrag_Janecka.pdf
Type: application/pdf
Size: 172408 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.univie.ac.at/pipermail/pling/attachments/20181105/681ac71f/attachment-0001.pdf>


More information about the PLing mailing list